Kredi për veturë me aprovim për 20 minuta!

Bëhu pjesë e ankandeve të veturave nga Evropa

BKT Kosova dhe AutoNet

KUSHTET E KREDISË: 

  • Shuma maksimale e kredisë 30,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 84 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit 0 deri 20%
  • Shpenzime administrative 0.50%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.29%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.58% 

Për qeramarrësit, pronarët e bizneseve dhe pagëmarrësit e bankave tjera:

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.99%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.32%