Kredi për veturë me aprovim të Shpejtë

ProCredit & AutoNet me ofertë për financimin e blerjes së veturave

ProCredit & AutoNet me ofertë për financimin e blerjes së veturave

Zgjedh veturën në bidautonet.com, apliko për financim nga banka ProCredit dhe vozit veturën e preferuar

Kushtet e financimit:

✔️ Kredi deri në 100% të çmimit të blerjes së veturës

✔️ Maturitet deri në 7 vite

✔️ Kushte preferenciale

Apliko online në web faqe!
https://procreditbank-kos.com/