Shërbimet / Tarifat

Çmimi përshfin përgatitjen e veturës për transport dhe Transportin 

Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 650 €
Minivan 660 €
SUV / off-road 670 €
Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 720 €
Minivan 720 €
SUV / off-road 730 €
Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 0 €
Minivan 0 €
SUV / off-road 0 €
Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 730 €
Minivan 730 €
SUV / off-road 760 €
Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 730 €
Minivan 730 €
SUV / off-road 750 €
Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 730 €
Minivan 700 €
SUV / off-road 760 €
Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 750 €
Minivan 750 €
SUV / off-road 780 €
Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 730 €
Minivan 730 €
SUV / off-road 730 €
Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 730 €
Minivan 730 €
SUV / off-road 730 €
Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 750 €
Minivan 750 €
SUV / off-road 780 €
Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 730 €
Minivan 730 €
SUV / off-road 730 €
Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 730 €
Minivan 730 €
SUV / off-road 730 €
Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 710 €
Minivan 710 €
SUV / off-road 730 €
Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 0 €
Minivan 0 €
SUV / off-road 0 €
Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 730 €
Minivan 730 €
SUV / off-road 730 €
Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 730 €
Minivan 730 €
SUV / off-road 730 €
Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 0 €
Minivan 0 €
SUV / off-road 0 €
Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 730 €
Minivan 730 €
SUV / off-road 730 €
Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 730 €
Minivan 730 €
SUV / off-road 730 €
Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 730 €
Minivan 750 €
SUV / off-road 780 €
Lloji i veturës Tarifa e transportit
Standart Pasager car 730 €
Minivan 730 €
SUV / off-road 730 €

Autonet LLC ofron edhe shërbime për përgatitjen e dokumenteve për eksport nga Bashkimi Europian në Kosovë, Shqipëri dhe MAqedoninë e Veriut. Dokumentet janë të klasifikuara në dy grupe: obligative dhe opcionale.

Dokumentet e veturës / €
Deklartë Exportuese 95 €
Transferi bankar në BE / €
Eur1 Certifikate ( Certifikate e Origjinës së veturës ) 175 €
Shërbimet për procedura doganore - Kryerja e doganimit 95 €
    Shënim:
  • Deklarata Exportuese është e obligushme për të gjitha Automjetet.
  • Eur1 Certifikate ( Certifikate e Origjinës së veturës ) është dukument përmës së cilës në kuader të marrveshtjes se MSA , lehtësohën tarifat Doganore.
  • EUR.1 nuk është document obligativ për Eksportimin e automjetëve nga BE në vendet jo anetare.