Regjistrimi

Në mënyrë që të keni qasje në platformën e akandeve online të automjeteve ju duhet të regjistroheni.  

Regjistrimi është falas, por ne kërkojmë informacione të caktuara siç janë:
Për klientë privat:  Emri, Mbiemri , Numri i ID-së , kopja e pasaportës,  numri i telefonit dhe e-mail adresa.

Për biznese: Numri i regjistrimit të biznesit ,  Kopja e certifikatës, kopja e pasaportës së pronarit ose agjentit të autorizuar, veprimtaria.

Ju lutemi gjatë regjistrimit të jepni të gjitha informacionet e nevojshme  të plota dhe të sakta.
Pas regjistrimit, Ju do të pranoni një e-mail automatik për konfirmim. E hapni e-mailin tuaj dhe klikoni në linkun  për të aktivizuar llogarinë tuaj. Nëse e kaloni këtë hap, nuk do të mund të kompletoni regjistrimin.
Informacioni juaj mbetet konfidencial ashtu sic është përcaktuar në Politikën e Privatësisë.

Dokumentet e nevojshme 
Pas konfirmimit të e-mailit , tek profili juaj e gjeni opcionin për ta shkarkuar Kontratën, të njejtën pasi ta nënshkruni, së bashku me kopjen e dokumentit tuaj identifikues e ngarkoni dhe i konfirmoni të dhënat tuaja


.  

 

Në mënyrë që të mund të ofertoni dhe të bleni veturë, ju duhet të vendosni një Depozit prej 700 Euro në llogarinë bankare të AutoNet LLC.

Ky depozit është i nevojshëm për të siguruar sinqeritetin dhe besueshmërinë në rastet kur ju beni “Ofertë” ose “Blej Tani”.
Ky Depozit do te llogaritet në çmimin e veturës ose në rast se ofertat e juaja nuk janë fituese, më kërkesen tuaj depoziti kthehet në llogarin tuaj Bankare.

Depoziti duhet ta behet ne llogarin bankare te AutoNet LLC

Emri i Perfituesit:       AUTONET LLC
IBAN i perfituesit:      XK051902002646031145
Adresa :                     Prishtine  
Emri i Bankës:           Banka Kombetare Tregtare – Kosova
SWIFT Code:             NCBAXKPR
Pershkrimi:                 Depozit për pjesmarrje në ankand- Usernami juaj

Pas konfirminin për pranimin e pagesës , Depoziti juaj do të pasqyrohet në llogarinë tuaj në www.bidautonet.com dhe mund ta gjeni tek menyja “Financat”

Sqarim:

 • Nëse bleni veturë – Depoziti do të llogaritet në vlerën e përgjithshme të veturës ( Psh nëse bleni një veturë në vlerë 10 000 euro  ju do të duhet të paguani  vetëm 9300 euro dhe 700  euro janë nga depoziti juaj)

Sqarim:

 • Nëse ofertat e juaja ne ankand nuk janë fituese dhe ju vendosni që të mos merrni pjesë në ankande tjera, atëherë me kërkesën tuaj ky depozit do të kthehet në llogarinë tuaj bankare.

 • Kërkesa për të ju kthyer depoziti duhet të dërgohet me shkrim përmës e-maillit në  info@bidautonet.com

 

Për të fituar bëje ofertën më të lartë

Ne www.bidautonet.com , veturat shiten në tre forma të Ankandeve

 • Ankandet me oferta të mbyllura
 • Ankandet me oferta të Hapura
 • Ankandet me çmime Fiksev “Blej Tani””

Ankandet me oferta të mbyllura, vendos ofertën duke dhënë çmimin tënd dhe kliko ”Konfirmo”

Ju nuk mund të shihni ofertat e pjesëmarrësve të tjerë.  Deri në përfundim të ankandit ju mund të rrisni ofertën tuaj, por nuk mund ta zvogëloni apo ta tërhiqni atë. Pasi të mbyllet ankandi, oferta më e lartë I dërgohet shitësit për shqyrtim. Me pajtimin e shitësit pjesëmarrësi I cili ka bërë ofertën më të lartë do ta blej veturën.

Ankandet me oferta të mbyllura me mundësinë “Blej Tani”-në këtë lloj të ankandit, ju I keni dy mundësi:

 • Vendos ofertën duke dhënë cmimin tënd dhe kliko “Konfirmo”
 • Bleje veturën menjëherë me cmimin e specifikuar në opcionin “Blej Tani”

Shënim: Nëse zgjedhni opcionin “Blej Tani”, oferta juaj do të transferohet direct te shitësi. Me këtë veprim ju e ndërprisni ankandin dhe prisni për aprovimin e shitësit për të konfirmuar blerjen tuaj.

 Ankandet me oferta të Hapura 

 • Në këtë lloj të ankandit ju do të shihni ofertën më të lartë të ofruar nga pjesëmarrësit tjerë, ju mund ta ngrisni ofertën duke klikuar Plus ose Minus (+, -) dhe “Konfirmo” ofertën tënde. Hapi minimal I ngritjes së ofertës është 100 Euro. Nëse cmimi I ofruar nga ju është më I larti ju nuk mund ta tërhiqni ofertën e dërguar.
 • Pas mbylljes së ankandit, oferta më e lartë I dërgohet shitësit për shqyrtim. Me pajtimin e shitësit pjesëmarrësi I cili ka bërë ofertën më të lartë do ta fitojë veturën.

Ankandet e hapura me mundësinë “Blej Tani”- në këtë lloj të ankandit ju keni dy mundësi:

 • Vendos ofertën duke dhënë cmimin tend, mund ta rrisni ofertën duke klikuar Plus ose Minus (+,-) dhe kliko “Konfirmo”
 • Bleje veturën menjëherë me cmimin e specifikuar në opcionin “Blej Tani”

Shënim: Nëse zgjedhni opcionin “Blej Tani”, oferta juaj do të transferohet direct te shitësi. Me këtë veprim ju e ndërprisni ankandin dhe prisni për aprovimin e shitësit për të konfirmuar blerjen tuaj.

Ankandet me çmime Fikse “Blej Tani”  Në këtë lloj të ankandeve veturat shiten me cmime fikse. Oferta juaj I dërgohet shitësit menjëherë pasi të klikoni “Blej Tani”. Me pajtimin e shitësit pjesëmarrësi  I cili ka bërë ofertën më të lartë do ta fitojë veturën.

Ju mund të klikoni në menynë ”Ofertat e mija” për të parë statusin e ofertës tuaj ku tregohet nëse ju e keni FITUAR ose HUMBUR ofertën/ankandin

Win the auction

In case you win the auction, you will receive confirmation that you WON the auction. The system will automatically generate the bill. 

You have to pay the bill within 2 working days using our bank account. 

As soon as we receive the payment, we start preparing the car for delivery.

Transport

When the payment for car is confirmed, it goes under the READY FOR DELIVERY status. You will be informed in details about the transportation and Pick up procedures.

Autonet will arrange the transport of your car to the customs terminal.
We will prepare all the documentation for export (vehicle Documentation, Invoice, Export Declaration and Pickup Authorization),  from the EU and for the tax payments in Kosovo, Albania and Macedonia.

You will be informed for the exact day of arrival of your car in the customs terminal in Kosovo. You will have 24 hours in disposition to finish/complete your customs obligations.
After 24 hours you will be charged with regular fees which customs terminal is applying.  

In case you are going to pick up the car with your transport company, they will need a Pick Up and CMR filled out by your driver. 

EUR1 - By your request, we should be able to provide an EUR.1

Note: EUR1 may not be awaibile for certian vehicles

Please click on SERVICES for more details and Fees.